Even voorstellen

Even voorstellen...

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Hengelo heeft een goed uitgeruste bibliotheek waar u als lid tegen een kleine bijdrage boeken, dvd’s en andere materialen kunt lenen. Bovendien staan er computers waarvan u  gebruik kunt maken. Ook als u geen lid bent, kunt u de leeszaal bezoeken om er gratis de krant of een tijdschrift te lezen. Dit is allemaal mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Bronckhorst. De bibliotheek zou natuurlijk ook dé sociale en culturele ontmoetingsplek voor Hengelo kunnen worden. Om dit vorm te geven hebben een aantal mensen, in samenwerking

met de bibliotheek, het initiatief genomen voor “Vrienden Bibliotheek Hengelo”.

Wij, als vrienden in oprichting, ondersteunen de bibliotheek met raad en daad en organiseren extra activiteiten waardoor de bibliotheek meer is dan alleen een uitleenplek van boeken.


Wat willen wij doen?

- schrijvers en sprekers uitnodigen voor lezingen

- 1 keer per maand een filmavond houden


Nieuwsbrieven:


Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:Ted Willems

voorzitter


Dinie Ubbing

secretaris


Thea Ellenkamp

penningmeester


Ria Reinalda

lid


Albert Visscher

lid


Helga Smits

vertegenwoordiger

Bibliotheek